over ons

Wie zit er achter de Eerlijke Tafel?

Elze Boshart

 

Ik ben Elze Boshart. Voordat de Eerlijke Tafel ontstond werkte ik ruim tien jaar als zelfstandig communicatieadviseur en trainer. Dit deed ik ondermeer voor de Dierenbescherming, Wakker Dier en Natuur en Milieu. Maar ook voor een aantal Nederlandse gemeenten en KPN.

Varkens in de modder

Als kind op het Twentse platteland keek ik met pijn in het hart hoe boeren steeds meer dieren gingen houden in steeds kleinere stallen. Zag ik als meisje nog weleens varkens die in de modder mochten rollen, tegen de tijd dat ik volwassen was, waren alle varkens achter slot en grendel verdwenen. Net als de kalfjes. Schuren vol plofkippen, legbatterijen, varkensfabrieken en teveel melkkoeien in een te klein weiland. Maïsvelden die je zomers het zicht benemen in plaats van wuivende rogge. Zo veranderde het platteland in een uitgestrekte vlees- en melkfabriek. De verhoudingen zijn compleet zoekgeraakt en mensen, dieren en milieu delven het onderspit in een systeem dat gebaseerd is op roofbouw.

Verlangen

Mijn verlangen naar een waardige omgang met dieren bracht me als campagneleider bij de Dierenbescherming. We werkten hard en hoopten dat we het tij zouden kunnen keren door zo veel mogelijk mensen te laten zien wat er aan de hand is. De werkelijkheid blijkt weerbarstiger dan onze idealen. Omdat het niet zo hard opschiet met het verbeteren van de positie van dieren besloot een kleine groep dierenbeschermers in 2003 de Partij voor de Dieren op te richten. Ik was een van die mensen en ben nog steeds actief bij de partij.

Ondertussen kunnen we er niet meer omheen, het leven op aarde staat op het spel. De crises vliegen ons om de oren. Om moedeloos van te worden? Toch niet. Het aloude adagium ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’ heeft mij ertoe bewogen om terug te keren naar de basis.

Delen is de essentie

En wat is er nu basaler dan het eten dat je iedere dag eet, de mensen waarmee je een maaltijd deelt en het gevoel te hebben dat je deel uit maakt van een gemeenschap?
Daarom de Eerlijke Tafel. Omdat delen de essentie van leven is.

Thuis

Ik woon in Zutphen, samen met mijn man, die een passie heeft voor duurzaam (ver-) bouwen en houtbewerking, en mijn zoon van zes.